Ban quản lý dự án tiếng Anh là gì? Từ vựng liên quan 

2191

Vòng xoay tiếng anh là gì? Bấm vào bài viết bên dưới để tìm hiểu thêm về những từ ngữ tiếng anh nhé!

vòng xoay tiếng anh là gì? Các từ vựng tiếng anh sau đây sẽ có thể giúp bạn biết thêm được những từ vựng cần thiết trong cuộc sống. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm các từ vựng nhé!

Ban quản lý dự án tiếng Anh là gì?

Project management: danh từ 

ban quản lý dự án tiếng anh là gì

Từ vựng liên quan 

 • Quản lý dự án = Project Management
 • Ban Quản lý dự án = Project Management Unit
 • Kỹ thuật quản lý dự án = Project management techniques
 • Giám đốc dự án = A project manager
 • Một chuyên gia về lĩnh vực quản lý dự án = a professional in the field of project management
 • Một người quản lý dự án nổi tiếng = a famous project manager
 • Đây là ban quản lý dự án xây dựng = This is the construction project management unit
 • Quản lý dự án một cách khoa học = to manage projects scientifically
 • Khóa học quản lý dự án = the project management course 
 • Chứng chỉ đào tạo quốc tế về quản lý dự án xây dựng cấp cao = an international certification of senior construction project management training
 • Trong giai đoạn thực hiện dự án = In the project execution phase
 • Một số vấn đề về quản lý dự án = a number of project management problems

Nguồn: https://suckhoelamdep.vn/