Bất ngờ tiếng Anh là gì

478

Bất ngờ tiếng Anh là gì,có những tình huống bạn biết chắc 1 điều là người bạn trong công ty của bạn làm không được, bạn có thể dự đoán từ trước đó nhưng diễn biến khi diễn ra hoàn toàn không theo ý mình nghĩ, bất ngờ này đến bất ngờ khác có thể khẳng định là nhận định trước đây của bạn về người bạn kia là hoàn toàn sai lầm

Bất ngờ tiếng Anh là gì

Bất ngờ tiếng Anh là surprise, phiên âm là səˈpraɪz.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến bất ngờ.

Surprise is the greatest gift which life can grant us.

Bất ngờ là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống có thể ban tặng cho chúng ta.

Sometimes the most shocking surprises are also the most beautiful surprise.

Đôi khi những bất ngờ gây sốc nhất cũng là những bất ngờ đẹp nhất.

A surprise visit from most unexpected person at most unexpected time.

Một chuyến thăm bất ngờ từ người không ngờ nhất vào thời gian mong đợi nhất.

Don’t plan it all. Let life surprise you a little.

Đừng lên kế hoạch cho tất cả. Hãy để cuộc sống làm bạn ngạc nhiên một chút.

Life is always full of surprises. You never know who you are going you meet that will change your life forever.

Cuộc sống luôn đầy những bất ngờ. Bạn không bao giờ biết bạn sẽ gặp ai thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi.

People of thoughtless actions are always surprise by consequences.

Những người hành động thiếu suy nghĩ luôn gây bất ngờ bởi hậu quả.

Nothing feels better than a surprise text from the person you miss.

Không có gì cảm thấy tốt hơn một tin nhắn bất ngờ từ người bạn nhớ.

I’d rather be pleasantly surprised than fatally disappointed.

Tôi thích ngạc nhiên thú vị hơn là thất vọng tràn trề.

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/