Canh chua tiếng Anh là gì

549

Canh chua tiếng Anh là gì,những ngày cuối tuần bạn thường đi đâu, có nhiều bạn thì sẽ đi du lịch gần hay đến những nơi xa hơn nhưng trong thời điểm dịch này thì chắc không đi đâu xa được vì dịch đang hoành hoành quá nên bạn chọn 1 quán gần nhà bè cùng gia đình ăn món canh chua kho tộ cực ngon mà ít nơi nào có được, gợi nhớ quê miền tây khi ăn món canh chua, cùng dịch canh chua sang tiếng anh nhé.

Canh chua tiếng Anh là gì

Canh chua tiếng Anh là sour soup, phiên âm saʊər suːp.

Từ vựng tiếng Anh về nguyên liệu nấu món canh chua.

Fish /fɪʃ/: Cá.

Okra /ˈəʊ.krə/: Đậu bắp.

Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua.

Bean sprouts /biːn spraʊt/: Giá.

Mint /mɪnt/: Bạc hà.

Chilly /ˈtʃɪl.i/: Ớt.

Green onion /ɡriːn ˈʌn.jən/: Hành lá.

Coriander /kɒri’ændə/: Ngò ôm.

Sawleaf /sɔ:li:v/: Ngò gai.

Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/: Me.

Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/: Thơm.

>> Ai có nhu cầu cần thuê áo bà ba thì vào đây xem nhé

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/