Cấp trên tiếng Anh là gì

526

Cấp trên tiếng Anh là gì,bạn đang gặp vấn đề cần tháo gỡ trong công việc nhưng bạn chưa biết giải quyết làm sao cho đúng thì đã có 1 người đứng ra giúp bạn trở ngại mà bạn đang gặp đó được gọi là cấp trên, người cấp trên luôn theo dõi biết tiến độ bạn làm tới đâu đã đúng hay chưa nếu chưa đúng thì sẽ hướng dẫn lại bạn làm sao cho đúng nhất

Cấp trên tiếng Anh là gì

Cấp trên – Superior

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê sườn xám
  2. cho thuê cổ trang
  3. cho thuê cổ trang
  4. cho thuê cổ trang
  5. cho thuê sườn xám

Một số ví dụ cho từ cấp trên:

I only take orders from my superiors.

(Tôi chỉ nhận lệnh từ cấp trên của tôi).

They are your superiors and you are their subordinates.

(Họ là cấp trên của các bạn và các bạn là cấp dưới của họ).

The superior will be pleased.

(Cấp trên sẽ hài lòng).

You’re not the boss of me.

(Anh đâu phải cấp trên của tôi).

You might want to reconsider your orders.

(Anh cần phải cân nhắc lại mệnh lệnh của cấp trên đấy).

Your senior wants the report.

(Cấp trên muốn xem báo cáo của anh).

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/