Sơ đồ tổ chức công ty tiếng anh là gì?

498

Sơ đồ tổ chức công ty tiếng anh là gì? vào 1 công ty nào đó làm việc mà thấy công ty nào đó có 1 bộ máy chuyên nghiệp thường họ sẽ có 1 sơ đồ hẳn hoi nhìn rất ư là đẳng cấp và chỉ muốn ở tại công ty đó làm lâu dài mà thôi, chứ thử vào công ty nào đó mà nhìn như nhà cấp 3 và giống kiểu gia đình thì thường sẽ không muốn làm chút nào.

Sơ đồ tổ chức có nhiều dạng khác nhau tùy theo số lượng nhân viên và sự chuyên nghiệp của công ty đó tạo nên đẳng cấp hay không, thường họ sẽ có 1 bộ công cụ quản lý tốt giúp ít cho việc lập kế hoạch. Đa số công ty lớn họ dựa vào đồng đội tạo nên nền tảng sức mạnh chính thay vì từng cá nhân riêng lẽ.

Sơ đồ tổ chức công ty tiếng anh là gì?

Sơ đồ tổ chức công ty tiếng anh là company organization chart.

Từ vựng tiếng anh về các sơ đồ khác:

circuit diagram:sơ đồ mạch điện

column chart: sơ đồ cột

concept map: sơ đồ khái niệm

ground plan: sơ đồ mặt bằng

arithmograph: sơ đồ số học

ichnography: sơ đồ tầng nhà

draft: sơ đồ thiết kế

computational schema:sơ đồ tính toán

lay-out: sơ đồ trình bày

bar chart: sơ đồ thanh

Tonotopic mapping: sơ đồ phân bố vùng

genealogy: sơ đồ phả hệ

Nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailerror: Bạn không thể ăn cắp nội dung từ Suckhoelamdep.vn