Chuyên viên tiếng Anh là gì

290

Chuyên viên tiếng Anh là gì,1 ngành nghề bất kỳ cần phải có 1 người có chuyên môn giỏi đảm nhiệm vị trí trong ngành đó, chuyên viên là từ được nhắc đến thường xuyên, chuyên viên trong công việc thì rất khó tìm mà tìm được rồi thì người chuyên viên đó sẽ giúp cho công việc đang trì trệ bỗng trở nên sáng hơn và mang lại thành công hơn

Chuyên viên tiếng Anh là gì

Chuyên viên (tiếng Anh: Expert)

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sắc Ngọc Khang
  2. Sắc Ngọc Khang
  3. Sắc Ngọc Khang
  4. Sắc Ngọc Khang
  5. Sắc Ngọc Khang
  6. Sắc Ngọc Khang

Chuyên viên là người có trình độ cao, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện chính sách theo ngành hoặc lĩnh vực. Thường có chuyên viên các ngành như: Bác sỹ, kỹ sư, luật sư, kiến trúc sư, kế toán, chuyên gia công nghệ.

Ex: We need to bring in an expert to deal with this problem.

(Chúng ta cần đưa một chuyên viên để giải quyết vấn đề này).

Ex: The competition will be judged by a panel of experts.

(Cuộc thi sẽ được đánh giá bởi một nhóm chuyên viên).

Ex: He is a leading expert in the field of waste management.

(Ông ấy là một chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực quản lý chất thải).

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/