Đồng nghiệp tiếng Anh là gì

522

Đồng nghiệp tiếng Anh là gì,bạn thay đổi công việc quá vội vàng, bạn còn nhiều dự định nhưng phải nhanh chóng qua công ty khác làm, qua 1 môi trường mới bạn gặp gỡ những đồng nghiệp mới, tại đây đồng nghiệp mới sẽ hỗ trợ bạn dể bạn nhanh chóng thích nghi với môi trường công ty, dù biết bạn còn nhiều điều lạ lẫm

Đồng nghiệp tiếng Anh là gì

Đồng nghiệp dịch sang tiếng Anh

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sắc Ngọc Khang
  2. Sắc Ngọc Khang
  3. Sắc Ngọc Khang
  4. Sắc Ngọc Khang
  5. Sắc Ngọc Khang
  6. Sắc Ngọc Khang

Từ đồng nghĩa: colleague, co-temporary, fellow-worker, workmate.

Ex: Linda who has long black hair is my co-worker.

(Linda, người mà có mái tóc đen dài là đồng nghiệp của tôi).

Ex: Co-worker advised him give up smoking.

(Đồng nghiệp khuyên anh ấy nên từ bỏ việc hút thuốc).

Ex: Once he started working at the office, she became his co-worker and best friend.

(Từ hồi anh ấy bắt đầu làm việc tại văn phòng, cô trở thành đồng nghiệp và bạn thân của anh).

Ex: He is a great co-worker.

(Anh ấy là một cộng sự tuyệt vời).

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/