Giấy nộp thuế tiếng anh là gì?

550

Giấy nộp thuế tiếng anh là gì? Giấy nộp thuế là gì bạn đã biết gì về thuế chưa hãy đọc qua bài viết này nhé!

Giấy nộp thuế tiếng anh là gì

Giấy nộp thuế tiếng anh là Tax paper

Thuế là gì

Thuế là gì cho đến nay, không có khái niệm thuế duy nhất trên toàn thế giới. Theo quan điểm của các nhà kinh tế khác nhau, khái niệm về thuế cũng khác nhau.

Một trong những khái niệm thuế phổ biến nhất là: “Thuế là thu nhập bắt buộc và không được hoàn lại. Chính phủ trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ vì lợi ích chung. hoặc thuế khác được đánh vào đối tượng chịu thuế (cá nhân hoặc pháp nhân), người phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau. “

Loại thuế này được áp dụng lần đầu tiên. Nếu bạn sống ở Ai Cập cổ đại từ năm 3000 đến năm 2900 trước Công nguyên Nếu bạn không nộp hoặc trốn thuế, sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm của thuế

Các khoản thu từ thuế vào NSNN là các khoản thu mà nhà nước tạo ra bằng cách phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị nhà nước.

Thuế là điều kiện cần thiết để duy trì quyền lực chính trị và thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của nhà nước.

Thuế dựa trên tình trạng hiện tại của nền kinh tế (GDP, chỉ số giá cả), chỉ số giá sản xuất, thu nhập, lãi suất, v.v.).

Thuế chủ yếu dựa trên nguyên tắc hoàn trả trực tiếp

Vai trò của thuế

Thuế có vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại. Không có thuế, nhà nước không thể hoạt động tốt.

Thu ngân sách nhà nước: Thuế được coi là khoản thu quan trọng. Quan trọng nhất là nó ổn định về lâu dài và khi nền kinh tế phát triển, nguồn thu tăng lên.

Công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Tham gia thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát, quản lý, kiểm soát và thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng phân phối cho các thành phần kinh tế theo định hướng xây dựng kế hoạch của Nhà nước, tích cực tham gia điều chỉnh bảng cân đối nền kinh tế quốc dân.

Phân loại thuế 

Dựa vào nhiều tiêu thức khác nhau, người ta chia thuế thành nhiều loại để dễ quản lý.

Phân loại theo phương thức thu gồm:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Vd: thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển nhượng.

Thuế gián thu: loại thuế do nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc nhà cung cấp dịch vụ nộp cho nhà nước bằng cách cộng thuế này vào giá bán mà người tiêu dùng phải trả. Ví dụ: thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.

Phân loại theo bản chất hành chính bao gồm:

Thuế chính quyền trung ương (quốc gia): nộp cho chính quyền trung ương

Thuế địa phương: nộp ngân sách địa phương

Cách phân loại này thường được sử dụng trong các tài khoản quốc gia. dựa trên cách tổ chức doanh thu và ngân sách là bao nhiêu. Phân loại thuế theo bản chất kinh tế bao gồm:

Căn cứ vào các yếu tố kinh tế chịu thuế: thuế được chia thành thuế thu nhập, thuế tài sản tiêu dùng, thuế tài sản và thuế doanh nghiệp.

Đánh thuế trên cơ sở các yếu tố và yếu tố kinh tế: Thuế bao gồm các loại thuế đánh vào công ty, chẳng hạn như thuế doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập, lệ phí môn bài, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí, các loại thuế khác, thuế bất động sản, thuế hộ gia đình, thuế sản phẩm.

Các loại thuế được chia nhỏ theo lĩnh vực. Lĩnh vực chịu thuế: Ví dụ như thuế bảo hiểm, thuế tiết kiệm, thuế bất động sản …

Nguồn: https://suckhoelamdep.vn/