Mảng kinh doanh tiếng anh là gì?

921

Hằng ngày chúng ta đã từng nghe những câu bạn đang kinh doanh gì thế, tôi đang kinh doanh mảng A,mảng B, mảng C. Vậy thì mảng kinh doanh là gì mảng kinh doanh tiếng anh là gì chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Mảng kinh doanh tiếng anh là gì?

Mảng kinh doanh tiếng anh là business areas với business là danh từ mang nghĩa phổ biến là kinh doanh còn areas là danh từ mang nghĩa là phạm vi, khu vực, lĩnh vực thay vì gọi là mảng kinh doanh chúng ta có thể gọi là lĩnh vực kinh doanh để dễ hình dung hơn

mảng kinh doanh tiếng anh là gì

Kinh doanh là gì?

Kinh doanh là hoạt động đầu tư, sản xuất, mua, bán và dịch vụ được thực hiện độc lập với các đơn vị kinh doanh, thường là vì lợi nhuận. Nhiều nước trên thế giới sử dụng thuật ngữ “thương mại” (kinh doanh / buôn bán) theo nghĩa rộng nhất để chỉ cách thức chung về sản xuất, bán và mua hàng hóa và dịch vụ, và thuật ngữ “thương mại” được phân biệt. “, dùng để chỉ hoạt động buôn bán hàng hóa thuần túy

Tại Việt Nam, thuật ngữ kinh doanh được sử dụng trong Luật Doanh nghiệp và Doanh nghiệp tư nhân năm 1990. Các công ty nhận được biết các dấu hiệu sau:

1) liên tục trên cơ sở chuyên nghiệp và hoạt động này là nguồn thu nhập chính của những người thực hiện;

2) Hoạt động này phải được thực hiện một cách độc lập. 

3) Người điều hành hoạt động nhằm kiếm lợi nhuận thường xuyên

Theo luật pháp Việt Nam, người dự thi phải đăng ký công ty với cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm là Cục Đăng ký Kinh doanh, để tiến hành kinh doanh.

Đặc điểm của kinh doanh

Trao đổi hàng hóa và dịch vụ

Tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ thành tiền hoặc giá trị thành tiền

Thực hiện nhiều giao dịch

Trao đổi hàng hóa, dịch vụ và dịch vụ là một hoạt động thường xuyên. Trước khi một sản phẩm / dịch vụ đến tay người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể thực hiện nhiều giao dịch khác nhau.

Lợi nhuận là mục tiêu chính

Hoạt động kinh doanh được tiến hành vì lợi nhuận. Lợi nhuận là phần thưởng cho các dịch vụ của một doanh nhân.

Kỹ năng kinh doanh để thành công

Để trở thành một doanh nhân giỏi, bạn cần có phẩm chất và kỹ năng kinh doanh tốt để điều hành doanh nghiệp

Rủi ro và không chắc chắn

Các công ty luôn mang trong mình những rủi ro và bất trắc. Một số rủi ro, chẳng hạn như mất cháy và trộm cắp, có thể được bảo hiểm. Ngoài ra còn có những bất ổn như B. Lỗ do nhu cầu thay đổi hoặc thị trường mất giá …

Người mua và người bán

Mọi giao dịch đều thiếu người mua và người bán.

Liên kết với sản xuất Kinh doanh có thể được liên kết với sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Trong trường hợp này, chúng ta đang nói về hoạt động công nghiệp. Các ngành có thể là chính hoặc phụ. 

Kinh doanh – Tiếp thị và Phân phối Hàng hóa 

Một doanh nghiệp, trong trường hợp này có thể bao gồm việc tiếp thị hoặc phân phối hàng hóa, được gọi là buôn bán.

Ưu đãi đối với hàng hóa và dịch vụ

Phải có các giao dịch về hàng hóa và dịch vụ. Hàng hóa có thể được chia thành hai loại sau:

Hàng tiêu dùng: Hàng hóa được người dùng cuối sử dụng để tiêu dùng được gọi là hàng tiêu dùng, ví dụ B. TV, xà phòng, v.v.

Sản phẩm công nghiệp: Sản phẩm được nhà sản xuất sử dụng cho các sản phẩm khác, chẳng hạn như máy móc, thiết bị, v.v., để sản xuất.

Đáp ứng mong muốn của mọi người

Các doanh nhân đáp ứng chúng. Mong muốn thỏa mãn mong muốn của con người với sự kiểm soát. Bằng cách sản xuất và cung cấp nhiều loại sản phẩm, các doanh nhân luôn cố gắng thúc đẩy sự hài lòng của người tiêu dùng.

Trách nhiệm xã hội 

Nhận thức của doanh nhân hiện đại về trách nhiệm xã hội của họ. Ngày nay, kinh doanh dựa trên dịch vụ nhiều hơn là dựa trên lợi nhuận.

Nguồn: https://suckhoelamdep.vn/