Thời gian bắt đầu tiếng anh là gì

2094

Thời gian bắt đầu tiếng anh là gì? Bạn nên học từ vựng tiếng anh mỗi ngày, việc học tiếng anh mỗi ngày giúp bạn cải thiện vốn từ vựng của mình. Hãy dành ra 10 phút mỗi ngày để ôn và học thêm từ vựng mới. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn về các từ vựng tiếng anh hữu ích.

Thời gian bắt đầu là gì

Thời gian bắt đầu có nghĩa là khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng từ lúc bắt đầu. Thời gian bắt đầu được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại.

Thời gian bắt đầu tiếng anh là gì

Thời gian bắt đầu tiếng anh là “Starting time”

EX:

Fashion show has time from 8 o’clock to 11 o’clock

 • Buổi trình diễn thời trang có thời gian bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ

Do you know what time the lunch break starts

 • Bạn có biết thời gian bắt đầu nghỉ trưa lúc mấy giờ không

Từ vựng tiếng Anh về thời gian

Từ vựng tiếng Anh chỉ tần suất

 • Never: Không bao giờ
 • Often: Thường xuyên
 • Occasionally: Thỉnh thoảng
 • Rarely: Hiếm khi
 • Normally: Thường xuyên
 • Alway: Luôn luôn
 • Sometimes: Thỉnh thoảng, đôi khi
 • Seldom: Ít khi, hiếm khi
 • Usually: Thường xuyên

Từ vựng tiếng Anh về đơn vị thời gian

 • Second: Giây
 • Minute: Phút
 • Hour: Tiếng
 • Week: Tuần
 • Decade: Thập kỷ
 • Century: Thế kỷ
 • Weekend: Cuối tuần
 • Month: Tháng
 • Year: Năm
 • Millennium: Thiên niên kỷ

Từ vựng tiếng Anh về giờ trong ngày

 • Am: Buổi sáng
 • Pm: Buổi chiều
 • Two o’clock am/pm: Hai giờ sáng/chiều
 • Two fifteen/A quarter after two am/pm: Hai giờ mười lăm sáng/chiều
 • Two thirty/Half past two am/pm: Hai giờ ba mươi sáng/chiều
 • Two forty-five/A quarter to three am/pm: Ba giờ kém mười lăm sáng/chiều
 • Two oh five am/pm: Hai giờ năm phút sáng/chiều
 • Two twenty/Twenty after two am/pm: Hai giờ hai mươi sáng/chiều
 • Two forty/Twenty to three am/pm: Hai giờ bốn mươi sáng/chiều
 • Two fifty-five/Five to three am/pm: Hai giờ năm mươi lăm sáng/chiều
 • Noon/Twelve noon: Mười hai giờ trưa
 • Midnight/Twelve midnight: Mười hai giờ đêm

Từ vựng tiếng Anh về thời gian trong ngày

 • Morning: Buổi sáng
 • Afternoon: Buổi chiều
 • Evening: Buổi tối
 • Midnight: Nửa đêm
 • Dusk: Hoàng hôn
 • Dawn: Bình minh

Từ vựng tiếng Anh về ngày trong tuần

 • Monday: Thứ hai
 • Tuesday: Thứ ba
 • Wednesday: Thứ tư
 • Thursday: Thứ Năm
 • Friday: Thứ sáu
 • Saturday: Thứ bảy
 • Sunday: Chủ nhật

Nguồn: https://suckhoelamdep.vn/