Trái ngược tiếng Anh là gì? Trái ngược với tình yêu là gì?

660

Bạn đang thắc mắc rằng trái ngược tiếng Anh là gì? và ý nghĩa của nó như thế nào là chính xác nhất. 

Thật may, bạn có thể tham khảo trong bài viết này để có thể được giải đáp thắc mắc và qua đó có thêm cho mình nhiều kiến thức hơn về từ vựng này nhé!

Trái ngược tiếng Anh là gì?

Trái ngược tiếng Anh là: contradictory

Các từ vựng trái ngược trong tiếng Anh mà bạn thường gặp

all /ɔ:l/ tất cả >< none /nʌn/ không chút nào

begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc

dark /dɑ:k/ tối >< light /lait/ sang

difficult /’difikəlt/ khó >< easy /’i:zi/ dễ

alone /ə’loun/ đơn độc >< together /tə’geðə/ cùng nhau

back /bæk/ phía sau >< front /frʌnt/ phía trước

above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới

before /bi’fɔ:/ trước >< after /ɑ:ftə/ sau

dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt

east /i:st/ đông >< west /west/ tây

big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ

cool /ku:l/ >< warm /wɔ:m/ ấm áp

empty /’empti/ trống không >< full /ful/ đầy

add /æd/ cộng, thêm vào >< subtract/səb’trækt/ trừ

enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra

Trái ngược là gì?

Trái ngược bạn có thể hiểu đơn giản nó chính là cái ngược lại của vấn đề là sự đối lập với một sự vật hoặc một thuộc tính theo thông lệ, hầu hết là một sự vật hoặc một thuộc tính đại diện cho một loại phản ánh của cái cũ.

Ví dụ: Biết – Không biết, Có – Không, Trắng – Đen, Xấu – Đẹp, Giàu – Nghèo,.. Bạn có thể bắt gặp những điều trái ngược thường xuyên trong cuộc sống nếu bạn để ý kĩ. 

Những điều trái ngược sẽ giúp bạn hiểu thêm về nó và nhận ra những khuyết điểm hoặc những ưu điểm mà mình có được. 

Trái ngược với tình yêu là gì?

Tôi thấy rằng chúng ta nói rất nhiều về tình yêu, về việc yêu thương người khác, rằng trọng tâm là nó, rằng đó là một phần quan trọng của con người.

Chúng ta yêu con cái, cha mẹ, bạn bè, đối tác của chúng ta. Hãy chuyển tình yêu của mình thành những hành động tử tế và yêu thương.

Chúng ta giúp người hàng xóm không thể tự mua sắm, chúng ta giúp vịt mẹ và vịt con qua đường, chúng ta dắt một đứa trẻ đứng dậy dỗ dành, dù nó không phải của chúng ta,.. Đây đều là những hành động đầy yêu thương và tử tế.

Nhưng ngược lại với tình yêu là gì?

Đây là những hành vi không tử tế và thiếu tình cảm.

Đó là vơ vét cho bản thân, tích trữ, không nghĩ đến người khác mà chỉ chăm chăm vào bản thân.

Tất cả những hành động này đều gửi cùng một tín hiệu – những hành động khác không đáng bằng tôi, không quan trọng bằng tôi.

Những người khác là những người tồi tệ hơn, những người sai lầm hơn, không đáng để tôi quan tâm.

Nguồn: https://suckhoelamdep.vn/