Từ Ninh cung tiếng Trung là gì

367

Từ Ninh cung tiếng Trung là gì,bạn nào hay xem phim cổ trang trung quốc hay hong kong chắc hẳn có từng được nghe cái tên Từ Ninh Cung, cái tên thường xuyên xuất hiện trong các phim cổ trang như thâm cung nội chiến hay vạn phụng chi vương hay mới đây là phim Diên Hi Công Lược có xa thi mạn đóng đem lại cảm xúc từ phủ Từ Ninh Cung này

Từ Ninh cung tiếng Trung là gì

Từ Ninh cung (慈宁宫)

Vào những năm Vĩnh Lạc khi Tử Cấm Thành vừa mới xây dựng, cung Từ Ninh ban đầu là Nhân Thọ cung và Đại Thiện điện.

Năm Gia Tĩnh thứ tư, Nhân Thọ cung xảy ra hỏa hoạn. Đến năm Gia Tĩnh thứ mười lăm, Đại Thiện điện bị phá bỏ và xây dựng nên Từ Ninh cung.

Năm Gia Tĩnh thứ mười bảy, Từ Ninh cung được hoàn thành.

Danh sách các vị hậu phi từng cư ngụ tại Từ Ninh cung

Thanh Thuận Trị và Khang Hi, Hiếu Trang Văn Hoàng hậu Khoa Nhĩ Thấm Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, danh Bố Mộc Bố Thái (Chiêu Thánh Hoàng thái hậu & Chiêu Thánh Thái hoàng thái hậu).

Thanh Khang Hi, Ý Tĩnh Đại Quý phi A Bá Cai Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, danh Na Mộc Chung (Hoàng khảo Ý Tĩnh Đại Quý phi).

Thanh Khang Hi, Khang Huệ Thục phi A Bá Cai Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, danh Ba Đặc Mã Tảo (Hoàng khảo Khang Huệ Thục phi).

Thanh Khang Hi, Chư vị Thứ phi của Sùng Đức Đế.

Thanh Càn Long, Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị (Sùng Khánh Hoàng thái hậu).

Thanh Càn Long, Thuần Khác Hoàng quý phi Cảnh thị (Hoàng khảo Dụ Hoàng quý phi).

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/