Vuốt tóc tiếng Anh là gì

686

Vuốt tóc tiếng Anh là gì, con gái mà, ai mà mỗi ngày không vuốt tóc, tóc dài rất dễ bị rối và làm bạn gái vô cùng khó chịu, vuốt tóc không phải là làm điệu bản thân mà nhiều bạn nam hay lầm tưởng, vuốt tóc chỉ để thực hiện hành vi làm 1 cái gì đó cho bản thân khi gặp 1 vấn đề cảm thấy không an tâm và vuốt tóc giúp cho bạn gái cảm thấy thoải mái hơn.

Vuốt tóc tiếng Anh là gì

Vuốt tóc tiếng Anh là smooth hair phiêm âm là smuːðheə

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê sườn xám
  2. cho thuê cổ trang
  3. cho thuê cổ trang
  4. cho thuê cổ trang
  5. cho thuê sườn xám

I’d like a haircut please.

Tôi muốn cắt tóc.

I would like a shampoo and set.

Tôi muốn gội đầu và chỉnh tóc.

Please make it straight.

Duỗi tóc cho tôi nhé.

I’d like a fringe.

Tôi muốn cắt kiểu mới.

I’d like some highlights.

Tôi muốn nhuộm highlight.

Một số từ vựng tiếng Anh về dưỡng tóc.

Smooth hair /smuːðheə/: Vuốt tóc.

To comb /tə, tukəum/: Chải tóc.

Shampoo /ʃӕmˈpuː/: Gội đầu.

Balm spray /baːmsprei/: Xịt dưỡng.

Hair cut /heəkat/: Cắt tóc.

Straighten hair /ˈstreɪtnheə/: Duỗi tóc.

Bangs /bæŋz/: Tóc mái.

Bangs /bæŋz/: Tóc mái.

Curly hair /ˈkɜːrli her/: Tóc xoăn.

Dreadlocks /ˈdredlɑːks/: Tóc uốn lọn dài.

Dyed hair /daɪd her/: Tóc nhuộm.

Ai có nhu cầu cần cho thuê trang phục biểu diễn tại tphcm

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/