Thợ cắt tóc tiếng Anh là gì

859

Thợ cắt tóc tiếng Anh là gì,bạn đang có nhu cầu hớt tóc trong mùa dịch này nhưng hiện nay đang có giãn cách xã hội, những nơi hớt tóc không hoạt động nên bạn đang khá lo lắng, để tóc tay dài đi làm trong mùa dịch thì cũng dễ bị kiểm điểm do công ty bạn vẫn còn đi làm, thu nhập không bị cắt giảm nên bạn cũng an tâm, cùng tôi dịch thợ cắt tóc sang tiếng anh

Thợ cắt tóc tiếng Anh là gì

Thợ cắt tóc tiếng Anh là hairdresser, phiên âm là ˈheədresər.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến thợ cắt tóc:

Barber /ˈbɑːbər/: Người cắt tóc cho phái nam.

Stylist /ˈstaɪlɪst/: Người tạo mẫu tóc.

Hair colouring /heər ˈkʌlərɪŋ/: Nhuộm tóc.

Artificial hair extensions /ɑːtɪˈfɪʃəl heər ɪkˈstenʃən/: Nối tóc.

Straightening /ˈstreɪ.tənɪŋ/: Duỗi tóc.

Perm /pɜːm/: Uốn tóc.

Wig Styling /wɪɡ staɪlɪŋ/ : Thiết kế tóc giả.

Trim /trɪm/: Cắt tỉa.

Some highlight /sʌm ˈhaɪlaɪt/: Nhuộm highlight.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cho thợ cắt tóc:

How would you like your haircut?

Bạn muốn cắt như thế nào?

How much would you want me to cut?

Bạn muốn tôi cắt đến đâu?

What would you like?

Bạn thích kiểu nào?

I will give you a shampoo and a massage.

Tôi sẽ gội đầu và xoa bóp cho bạn.

I will rinse your hair.

Tôi sẽ xả sạch tóc cho bạn.

I will blow-dry your hair now.

Bây giờ tôi sẽ sấy tóc cho bạn.

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/