Hạch toán kế toán trong tiếng Anh là gì?

1099

Trong những môn học hay lĩnh vực tài chính thì bạn đều nghe đến từ hạch toán kế toán. Thế bạn đã biết hạch toán kế toán trong tiếng anh là gì chưa?

Nói đến vấn đề này thì chúng ta cần đi sâu vào từ vựng về chuyên ngành khối tài chính. Và may thay tôi lại là người “từng trải” về từ vựng này. Có thể nói đây là lý do tôi nhớ từ này đến tận bây giờ. Hồi còn học đại học, tôi có theo đuổi 1 bạn học bên ngành kế toán. Vì là một thằng chung tình nên tôi theo đuổi rất chai lỳ, đến nỗi bạn có cũng có dấu hiệu siêu lòng. Nhưng trời lại phụ người chung tình, khi cô ấy cho tôi một cơ hội để có thể làm quen thì câu hỏi được đặt ra lại là “hạch toán kế toán trong tiếng anh là gì?”. Vốn là một thằng không phải giỏi giang gì về việc học, đặc biệt làm môn tiếng anh tất nhiên tôi đã không trả lời được câu hỏi này mà vào “ô mất lượt”. Cùng từ đó tôi đã từ bỏ mối “lương duyên” này, đây cũng là nổi lòng mà tôi không thể nào quên được. Mong rằng qua câu chuyện này bạn có thể nhớ hơn về hạch toán kế toán tiếng anh là gì?

Hạch toán kế toán trong tiếng Anh là gì?

Hạch toán kế toán trong tiếng Anh là Accounting

Trong đó, nghĩa riêng của hạch toán là keep business accounts và kế toán là accounting.

Hạch toán kế toán là gì?

Hạch toán kế toán (hay còn được gọi chung là kế toán) là một môn khoa học phản ánh và quản lý mọi mặt hoạt động kinh tế, tài chính trong tất cả các công ty, ngoài các tổ chức, cơ quan kinh doanh. Nó còn là quá trình theo dõi, đo lường, tính toán, ghi chép các hoạt động tái sản xuất mục tiêu nhằm quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động này.

Có những loại hạch toán nào?

Có 3 loại hạch toán sau mà chúng ta cần nắm để phân biệt và dễ dàng làm việc hiệu quả:

Hạch toán nghiệp vụ (business accounting): kế toán sử dụng phương pháp quan sát, theo dõi và phản ánh chi tiết đối với từng nghiệp vụ tài chính, cụ thể là thực hiện các chỉ đạo nghiệp vụ thường xuyên. Đây. Các mục tiêu là quá trình hạch toán của công nghệ sản xuất kinh tế, như: tiến độ thực hiện (giao nguyên liệu, quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm), các biến động và việc sử dụng các yếu tố. trong quá trình sinh sản.

Hạch toán thống kê (Accounting statistics): Hạch toán thống kê là môn khoa học xem xét các yếu tố chất lượng trong mối quan hệ với “số lượng” và các hiện tượng kinh tế xã hội để suy ra bản chất và đặc điểm. Luật của họ tương ứng với thời gian và địa điểm cụ thể. Các chủ đề bao gồm: tăng năng suất lao động; Tình hình giá cả, giá trị của toàn bộ dịch vụ; Thu nhập kiếm được.

Hạch toán kế toán(Accounting): Đây cũng là một vấn đề khoa học có nhiệm vụ thu thập và cung cấp thông tin về tình hình sử dụng kinh phí nhằm đo lường hiệu quả sử dụng các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh. Một đặc điểm quan trọng của việc tính toán là theo dõi liên tục toàn bộ hoạt động kinh doanh trên cơ sở con số chủ chốt tiền tệ được sử dụng và toàn diện. Điều này cho phép dữ liệu được tổng hợp đầy đủ và chi tiết.

Nguồn: https://suckhoelamdep.vn/