Bạch tuộc tiếng anh là gì?

1152

Bạch tuộc tiếng anh là gì?,đó giờ bạn có khi nào ra khu nguyễn văn cừ quận 5 để ăn món bạch tuộc nướng hay không, món này ngon lắm nhé, ăn 1 xíu là ghiền, chấm mù tạc hay muối tiêu chanh làm thêm lon bia nữa thì quá đã, cuộc sống đôi khi kiếm tiền còn phải biết hưởng thụ tí thì mới hạnh phúc an nhàn, cùng xem và dịch với tôi từ bạch tuộc sang tiếng anh xem sao nhé.

Bạch tuộc tiếng anh là gì?

Bạch tuộc tiếng Anh là octopus, phiên âm là ˈⱰktəpəs.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. trang phục cổ trang
  2. trang phục cổ trang
  3. trang phục cổ trang
  4. trang phục cổ trang
  5. trang phục cổ trang

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến bạch tuộc.

Octopus /ˈⱰktəpəs/: Bạch tuộc.

Blue spotted octopus /bluː ˈspɒtɪd ˈɒktəpəs/: Bạch tuộc đốm xanh.

Tentacles /ˈtɛntəklz/: Xúc tu.

Squid /skwɪd/: Mực ống.

Starfish /sta:fɪʃ/: Con sao biển.

Shrimp /ʃrɪmp/: Con tôm.

Crab /kræb/: Con cua.

Jellyfish /ˈʤɛlɪfɪʃ/: Con sứa.

>> Ai có nhu cầu cần thuê áo bà ba thì vào đây xem nhé

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/