Chúc làm việc tốt bằng tiếng Anh

1701

Chúc làm việc tốt bằng tiếng Anh, bạn làm công ty cũng hơn 4 năm nhưng nay bạn đang có 1 dự định cho riêng mình là về nhà làm và không tiếp tục gắn bó với công ty hiện tại nữa, trong công ty bạn có nhiều bạn thân nhưng người thân thiết nhất trước khi nghỉ bạn đã nói 1 câu chúc mà bạn đó lại ấm lòng đó là chúc làm việc tốt hẹn có dịp gặp lại

Chúc làm việc tốt bằng tiếng Anh

Chúc làm việc tốt bằng tiếng Anh là good work.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sắc Ngọc Khang
  2. Sắc Ngọc Khang
  3. Sắc Ngọc Khang
  4. Sắc Ngọc Khang
  5. Sắc Ngọc Khang
  6. Sắc Ngọc Khang

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chúc làm việc tốt:

Work /wɝːk/: Làm việc.

Company /ˈkʌm.pə.ni/: Công ty.

colleague /ˈkɑː.liːɡ/: Đồng nghiệp.

Accountant /ə’kauntənt/: Kế toán viên.

Actor /‘æktə/: Nam diễn viên.

Architect /‘ɑ:kitekt/ : Kiến trúc sư.

Artist /‘ɑ:tist/: Họa sĩ, nghệ sĩ.

Assembler /ə’semblə:/: Công nhân lắp ráp.

Babysitter /‘beibi,sitə/: Người giữ trẻ.

Barber /‘bɑ:bə/: Thợ hớt tóc.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến chúc làm việc tốt:

Good luck to you as you move onto the next stage in your life. Without a doubt, you will continue to have success in all areas.

Chúc bạn may mắn khi chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống. Chắc chắn, bạn sẽ tiếp tục thành công trong mọi lĩnh vực.

Moving on to a new stage in life can be a challenging process. We wish you the best of luck in all of your future endeavors, you will be great.

Chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống có thể là một quá trình đầy thử thách. Chúng tôi chúc bạn may mắn với tất cả những nỗ lực trong tương lai của bản thân, bạn sẽ thành công.

Here’s wishing you good luck as you move on to a new challenge.

Chúc bạn may mắn khi bước sang một thử thách mới.

we all wish you the best of luck.

Tất cả chúng tôi chúc bạn điều may mắn nhất.

nguồn: https://suckhoelamdep.vn/

danh mục:https://suckhoelamdep.vn/blog-lam-dep/